Çok Kültürlü Televizyon

Yargıya ilişkin Uyum Tasarısı TBMM’ye sunuldu

4

Anayasa değişikliğine uyum amacıyla yargıyla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Cevap bırakın