Çok Kültürlü Televizyon

TÜRK KÜLTÜRÜ HAKKINDA

676.580

Türk kültürü çok eski ve köklü bir kültürdür. Türk kültürü hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşır. Türk kültürü karasal özelliklerin etkisinde kalmıştır. Türk kültürü, yayılış alanının coğrafi konumu nedeniyle

birçok kültürden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir. Dedelerin adları genellikle torunlara verilir. Pek çok yörede her adın bir sıfatı vardır. Türk ahlakı yiğitlik, kahramanlık üzerine kuruludur. Alp ve gazilikten, yüksek karakterli ve temiz kalpli, korkusuz, inanç ve irfanlı olma, milliyetperverliğe kadar birçok özellikleri vardır. Ayrıca diğer özellikleri de cesaret, onur, gurur, şeref, misafirperverlik, dürüstlük ve merhamettir. Türk kültüründe sosyal hayat, aile ve akrabalık bağları temelinin üzerine kurulmuştur. Eski Türk devletlerinin dayandığı iki temel sosyal birlik, aile ve ordu olmuştur.

ist_sergi

Türk kültürünün ocağı yani ilk ortaya çıktığı bölge Orta Asya’dır. (Bu bölge; kuzeyde Sibirya, güneyde Himalayalar, doğuda Kingan Dağları ve batıda Hazar Denizi ile çevrelenen geniş bir bölgedir.) Türkler, çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. (Bu göçler sonucunda Türk boylarının önemli bir bölümü Anadolu’ya gelmiş ve yeni kültürlere komşu olmuşlardır. Bu kültürler; İslâm kültürü, Yunan kültürü ve İran – Pers kültürüdür. ) Türkler, tarih boyunca asla esaret altında yaşamayı kabul etmemiş ve 16 bağımsız devlet kurmuş bir millettir. Türklerin İslâmiyet ile şekillenen karakterinin en dikkat çeken özelliği, haksızlığa ve zulme karşı olan tepkisidir. Türk halkı, tarih boyunca birçok imparatorluklar ve süper devletler kurmuş, üç kıtaya nizam vermiştir. Tarih sahnesinde Müslüman Türkler hemen her dönemde, yönetici vasıflarıyla boy göstermişler, adaletli ve merhametli yönetimleriyle örnek teşkil etmişlerdir. Farklı kültürlere ve inançlara sahip, farklı dilleri konuşan birçok milleti aynı bayrak altında ve büyük bir hoşgörü çerçevesinde sevgi ve saygı hudutları içinde yaşatabilmişlerdir. Orta Asya’daki göçebe hayat tarzından kalma Türk kültür simgelerini günümüzde de görmek mümkündür. Çadır, at, halı ve kilim dokumacılığı o dönemlerden günümüze ait simgelerdir. Ancak daha sonraları Orta Asya’dan çeşitli bölgelere göç eden Türkler yerleşik hayata geçerek şehirler ve devletler kurmuş ve yerleştikleri bölgelerde pek çok sanat eserleri yapmışlardır. Köprüler, çeşmeler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, camilere yüzyıllar öncesinde yapılmış eserlere günümüzde de rastlanabilmektedir.

''DUNDEN BUGUNE GELENEKSEL TURK EL SANATLARI'' SOLENI 
KONYA’DA ”DUNDEN BUGUNE GELENEKSEL TURK EL SANATLARI” SOLENI BASLADI. BIR ALISVERIS MERKEZINDE ACILAN SOLENDE, HABBABLIK, UFLEME CAM SANATI, CINI, TAHTA KASIK YAPIMI, KESAN DOKUMA, TURK GOLGE OYUNU, HAREM SABUNLARI, DOVME BICAK, KILIC YAPIMI, BAKIR ISLEME, MUTTEKA GIBI BIRCOK GELENEKSEL TURK EL SANATI SERGILENIYOR. (ANADOLU AJANSI – SAYED KHODABERDI SADAT) (20130127)

Yorum Yapin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.