MultiTV

Çok Kültürlü Televizyon

Tüberküloz tanı ve tedavi rehberi güncellendi

Halk arasında “verem” olarak bilinen tüberküloz hastalığı tüm dünyada hala önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde yürütülen tanı, tedavi, takip ve diğer çalışmaların aksamaması için 2011’de bir rehber hazırladı. Adı, Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi.

Rehber, dünyadaki bilimsel gelişmeler ve tüberküloz kontrolündeki yenilikler nedeniyle Bakanlık Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yenilendi.

Sağlık çalışanlarına yol göstermesi amaçlanıyor

Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi, ülke genelindeki tüm verem savaş dispanserlerine, göğüs hastalıkları uzmanlarına ve ilgili diğer uzman hekimlere dağıtılacak.

Rehber, “Latent tüberküloz enfeksiyonu”, “tüberküloz tanısı ve tedavisi”, “ilaca dirençli tüberküloz”, “çocukluk çağı tüberkülozu”, “tüberkülozun mikrobiyolojik tanısı” gibi bölümlerden oluşuyor. Ayrıca, tüberkülozla mücadelede tüm sağlık çalışanlarına yol gösterilmesi ve hizmetlerin standardizasyonunun sağlanması amaçlanıyor.

Rehbere aynı zamanda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Daire Başkanlığının “https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/tuberkuloz” adresinden ulaşılabilecek.

Her gün 30 bin kişi tüberküloza yakalanıyor

Bakanlık verilerine göre, dünyada her gün 30 bin kişi tüberküloza yakalanırken yaklaşık 4 bin 500 kişi de bu hastalık nedeniyle yaşamını kaybediyor.

Dünya genelinde tüberkülozla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar sonucunda hastalık görülme sıklığı yüzde 42 oranında azaldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015’ten sonra atılacak adımları belirleyerek “Küresel Tüberkülozu Bitirme Stratejisini” ve “DSÖ Avrupa Bölgesi Tüberküloz Eylem Planı” 2016-2020’yi uygulamaya koydu.

İlaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin ediliyor

Tüberküloz insidansının 2030’a kadar tüm dünyada yüzde 90 azaltılması hedefleniyor.

Türkiye’de ise tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık yüzde 4-5 oranında azaldı. Tüberküloz insidansı 2005’te yüz binde 29,4 iken, bugün yüz binde 14,6’ya düşürüldü.

Tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanıyor. Tüberküloz ve dirençli hastaların tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüm ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında hastalara uygulanıyor.

Kaynak: AA

Show More
%d blogcu bunu beğendi: