MultiTV

Çok Kültürlü Televizyon

Kanser tedavisinde COVID-19 önlemleri genişletildi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirlerini artırdı. Bundan sonra, kanser hastalarının takip ve tedavileri yeniden planlanacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından, kanser hastalarına bakım veren merkezlerde enfeksiyon kontrol önlemleri güncellendi.

Önlemler kapsamında, COVID-19 ile mücadele doğrultusunda hasta, sağlık çalışanı, bekleme alanı (triaj), takip ve tedavi süreci yer alıyor.

Buna göre hasta ve yakınları, hazırlanan poster, broşür gibi materyallerle COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilecek. Hasta ve yakınları, ayaktan kemoterapi üniteleri, klinik ve poliklinik başvurusu öncesinde COVID-19 belirtileri açısından sorgulanacak. Ateş ve solunum semptomları olan hastaların, tedavi aldıkları merkezi arayarak bildirmesi teşvik edilecek. Hastalar ve yakınları, merkeze maske takarak gidecek.

Sağlık çalışanı standart, temas ve damlacık izolasyon önlemleri alacak

Hastaların tedavisinin kesintisiz olarak devam etmesi gerektiğinden, kemoterapi veya radyoterapi bölümlerinde çalışan hekim, hemşire, sekreter, temizlik personeli, hasta bakıcı gibi sağlık personeli başka birimlerde görevlendirilmeyecek.

Kemoterapi veya radyoterapi hizmetinin kesintisiz devam edebilmesi için, bu iki uygulamada dönüşümlü sisteme geçilerek, tedavi ekiplerinin birbirinden ayrılması sağlanacak. Sağlık çalışanları, COVID-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her gün sorgulanacak.

Hastaların takip edildiği yataklı ve ayakta ünitelerde, daimi personel dışında üniteye kimse alınmayacak ve mümkünse çalışan personel sayısı kısıtlanacak. COVID-19 hastasına bakım veren sağlık çalışanı standart, temas ve damlacık izolasyon önlemleri alacak.

Çok kullanımlık tekstil önlükler yıkanıp tekrar kullanılabilecek

Kişisel koruyucu ekipman olarak eldiven, önlük, tıbbi maske ve gerekli işlemlerde N95/FFP2 maske kullanılacak, gözlük, yüz koruyucu takılacak.

Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun şekilde sırayla giymeye dikkat edilecek. Özellikle maskenin istasyondan çıkınca, en son çıkarılması ve sonrasında el hijyeni uygulanması ihmal edilmeyecek.

Kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık yüz koruyucu, tıbbi atık kutusuna atılacak. Tek kullanımlık olmayan gözlük ve yüz koruyucu gibi malzemeler, yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilecek. Çok kullanımlık tekstil önlükler yıkanıp tekrar kullanılabilecek.

Grafik: AA

[Grafik: AA]

Masalar arası en az 1 metre olacak

Personel yemekhane ve dinlenme alanlarında, masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre, tercihen 2 metre olacak şekilde düzenlenecek. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre belirlenecek ve mümkünse aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanacak.

Kemoterapi veya radyoterapi gören hastalara hizmet veren personelde COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda, diğer personelin yönetimi, “Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi” algoritmasına göre ilgili bölüm tarafından planlanacak.

Hasta personel ile yakın temaslılar saptanıp İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilecek. Merkez, hastalara hizmet vermeye devam edecek.

Dezenfektanın yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanacak

Bekleme alanı (triyaj) biriminde enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, hasta randevuları, işlemden önce en az süre bekletilecek şekilde düzenlenecek.

Hasta ve yakınları bekleme alanında, hastanın her yönüne en az 1 metre olacak şekilde yerleştirilecek. Ulaşılabilir yerlere alkol bazlı el antiseptikleri konulacak. Bekleme alanlarının sık ve düzenli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Temizlik ve dezenfeksiyon, özellikle elektrik düğmeleri, kapı kolları gibi elle sık temas edilen yerlere yoğunlaştırılacak.

Temizlik, su ve deterjan ile yapıldıktan sonra dezenfeksiyon belirtilen oranlarla hazırlanan karışımla yapılacak. Dezenfektanın temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanacak.

Hastalara refakatçisiz kabul edilmesi önerisi

COVID-19 hastası varlığında, hasta ayrıldıktan hemen sonra temizlik ve dezenfeksiyon yapılacak. Semptomları sorgulamak için ayrı giriş yeri veya triyaj alanı oluşturulacak. Bu alanda çalışacak personel uygun tıbbi maske, gözlük, yüz koruyucu, önlük giyecek. İhtiyacı olmayan hastaların refakatçisiz olarak kabul edilmesi önerilecek.

Poliklinik sekreteryası ile en az 1 metre mesafenin korunması ve hastanın maske kullanımı zorunlu olacak. Sekretarya ile temas öncesi el antiseptiği kullanılması gerekli olacak. Burada çalışan personel, maske, gözlük kullanacak. Sekreter, mümkünse cam paravan arkasında hasta kabullerini yapacak.

Takip ve tedavi yeniden planlanacak

Takip ve tedavi sırasında, klinik vizitler sırasında her muayenede eldiven, maske, gözlük, bone ve önlüklerin değiştirilmesi önerilecek. Hasta viziti yapan kişiler sayıca sınırlandırılacak.

COVID-19 pandemisi süresince hastaların tedavileri konusunda hekim, hasta ve yakını ile mevcut riskleri beraberce gözden geçirecek, takip ve tedavi yeniden planlanacak.

İzolasyon önlemleri alınacak

COVID-19 enfeksiyonu şüphesi olmayan hastalarda, kanser tedavisine başlanması ve devam edilmesi önerilebilecek. Bununla birlikte yeni tanı almış hastalarda tedaviye başlama kararı, tedavi hedefleri, hastanın genel durumu, tedaviyi tolere edebilmesi ve COVID-19 enfeksiyon riski göz önüne alınarak, hekim tarafından hasta özelinde karar verilecek.

Hastaların poliklinik vizitleri mümkün olduğu kadar azaltılacak. Hastalar, tedavi almaya gelirken, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaları konusunda bilgilendirilecek.

COVID-19 şüpheli bir hasta tespit edildiğinde, hastanenin COVID-19 takibini yapan bölümlere yönlendirilecek. Kemoterapi veya radyoterapi gören, kanser tedavisi alan hastalarda virüsün pozitif saptanması durumunda, gerekli izolasyon önlemleri alınarak söz konusu klinikte onkoloji tedavi hizmetlerine devam edilebilecek.

Radyolojik tetkikler ertelenebilecek

Kemoterapi veya radyoterapi görmekte olan bir hastada COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda, onkolojik tedaviye devam, ara verme veya tedaviyi bitirme kararı onkoloji tedavisini yapan hekimi tarafından verilecek. Olası, kesin COVID-19 hastasında onkolojik tedavi devam edecekse, mutlaka diğer hastalardan ayrı bir saatte tedaviye alınması, hastaya tıbbi maske takılması, işlem sonrasında gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun uygulanması gerekecek.

Oda temizliği ve yer yüzey dezenfeksiyonu yapılacak ve oda havalandırılacak. Temizlik ve dezenfeksiyon, özellikle elle sık temas edilen yerlere yoğunlaştırılacak. Temizlik, su ve deterjan ile yapıldıktan sonra dezenfeksiyon yapılacak.

Olası ve kesin COVID-19 hasta odasını temizlerken temizlik görevlisi tıbbi maske, gözlük, yüz koruyucu, steril olmayan önlük ve eldiven kullanacak, işlem öncesinde ve sonrasında el hijyenine uyması sağlanacak.

Bu dönemde gerekli olmadıkça temas nedeniyle yüksek bulaş riski olan, ultrasonografi başta olmak üzere, tomografi gibi radyolojik tetkikler ertelenebilecek. 

Show More
%d blogcu bunu beğendi: