MultiTV

Çok Kültürlü Televizyon

Kanal İstanbul’un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek

Kanal İstanbul Projesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu sürecinde son söz 15 gün sonra söylenecek.

Kanal İstanbulun ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde vatandaşların Kanal İstanbul ÇED Raporu’na yönelik olumlu ya da olumsuz görüşleri toplanarak değerlendirmeye alınacak.

ÇED Raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, 5 iş günü içerisinde “bakan onayı”na sunulacak.

55 kurum ve kuruluşun görüşüne başvurularak hazırlandı

Kanal İstanbul Projesinin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 55 kurum ve kuruluşun görüşüne başvurularak hazırlandı.

Rapor hazırlanırken güzergah, çevresel duruma yönelik ölçüm ve analiz, flora-fauna, sosyal etki ve kültürel miras etki değerlendirme çalışmalarının sonuçları ele alındı. 

Bu kapsamda Kanal İstanbul Projesi için seçilen güzergahın detaylı saha etütleri yapıldı. Deniz araştırmaları bölümünde akıntı, sıcaklık, tuzluluk, kirlilik ve bulanıklık, karasal araştırmalar sırasında ise jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve hidrojeolojik değerler incelendi. Dalga ve tsunami modellemesi yapıldı, deprem riskleri irdelendi. 

İşletme senaryoları oluşturuldu, risk analizi yapıldı

Kanala ve diğer işletmelere ilişkin riskler ile hem karasal hem de deniz ve tatlı sularda çevreye yönelik olumlu ya da olumsuz etkiler ele alındı.

Projede kanal genişliği, çevre etkileri değerlendirilerek belirlenirken, işletme senaryoları oluşturuldu ve risk analizi yapıldı.

Kanal güzergahına ayrıntılı inceleme

Ulaşım yollarının rezerv yapı alanını, kanal güzergahı ile diğer entegre ve yardımcı tesisleri içeren Marmara Limanı, Küçükçekmece Yat Limanı, Karadeniz Limanı, Karadeniz Dolgu Alanı ve Lojistik Merkezi de ÇED incelemesine dahil edildi.

Ayrıca, incelemeler doğrultusunda projenin, insani faaliyetlerle birlikte çevre üzerinde daha sonra yol açabileceği muhtemel değişiklikler de göz önünde bulundurularak Sazlıdere Barajı, İSKİ isale hatları, BOTAŞ hatları, otoyollar, kara ve demiryolları ile haberleşme ve nakil ağları da değerlendirmeye alındı.

Proje kaynaklı trafik yükü masaya yatırıldı

Rapor hazırlanırken, Kanal İstanbul Projesi kapsamında çevresel risk olarak görülen unsurlar ile bunlar için etki azaltıcı önlemler de belirlendi.

Kanal İstanbul’un yapımı sırasında denizde yapılacak dip taraması ile buradan çıkacak malzemenin yönetimi, deniz dolgusu, projenin askeri alan ve bölgeler, ulaşım alt yapısı, enerji nakil, doğal gaz boru ve telekomünikasyon hatları ile doğal sit ve arkeolojik sit alanlarıyla kesişme noktaları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Projeden kaynaklı trafik yükünün etkisi de rapor oluşturulurken değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

Kazı çalışmaları 4 yıl sürecek

ÇED Raporuna göre, projenin kazı çalışmalarının 4 yıl sürmesi planlanıyor. Yılda yaklaşık 275 milyon metreküp kazı yapılacak. 45 kilometre uzunluğunda ve 21 metre derinliğinde olacak Kanal İstanbul, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek. Projenin 18,5 kilometresini Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı oluşturacak. Kanal, Sazlıdere Barajını devre dışı bırakacak. Proje kapsamında, 6 adet arıtma tesisi de devre dışı bırakılacak. Buna karşılık, Sazlıdere Barajı’nın bulunduğu bölgede 4 adet arıtma tesisi yapılacak.

Canlılar için önlem alınacak

Projede yapay adalar yer almıyor. Balık ve kuş göç yollarının, yaşam ve üreme alanlarının etkilenmemesi için önlem alınacak.

7 yılda tamamlanacak

Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 10 bin kişinin çalışması planlanıyor. Maliyeti yaklaşık 75 milyar lirayı bulacak projenin 7 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Show More
%d blogcu bunu beğendi: