Çok Kültürlü Televizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de

875.507

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı. Moon’un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in görüşmesine ilişkin, “Dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder.” dedi.

Öte yandan heyetler arasındaki görüşmenin hemen ardından gerçekleşen törende 4 anlaşma imzalandı.

ürkiye ile Güney Kore tarafından yayımlanan ortak  açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon  Jae-in’in, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel  ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda mutabık kaldığı  bildirildi. 

İki ülke arasında imzalanan anlaşma töreni sonrasında, Türkiye ile  Güney Kore tarafından ortak bir açıklama yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Devlet Başkanı Moon’un davetine icabetle  Kore Cumhuriyeti’ne devlet ziyaretinde bulunduğu belirtilen açıklamada, zirve  toplantısı ve devlet yemeğinin, iki lider arasındaki dostluk bağlarını  güçlendirdiği, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı görüşmelerin  yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, Kore Cumhuriyeti’nin özgürlüğü ve demokrasisi  uğruna Türkiye ve Kore Cumhuriyeti’nin, Kore Savaşı’nda birlikte verdikleri  mücadeleden kuvvet alan kardeşliğe dayalı iş birliğinin güçlendirildiği, iki halk  arasındaki ortak tarihi ve duygusal bağlara büyük değer atfedildiği kaydedildi.

Özellikle, ikili ilişkilerin 2012’de Stratejik Ortaklık seviyesine  yükseltilmesini müteakip siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hızla  gelişmesinden duyulan memnuniyetin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer  verildi:

“İki lider, hükümetleri ve özel sektörleri arasında temas ve iş  birliğinin artırılması hususunda mutabık kalmışlardır. Türkiye-Kore Serbest  Ticaret Anlaşmasının (STA) karşılıklı yarar ve iş birliği temelindeki ekonomik  ilişkilerin ikili ticaretin daha dengeli şekilde artırılarak genişletilmesi için  önemli bir dayanak olduğunu not etmişler, Yatırım ve Hizmet Ticareti  Anlaşmalarının STA çerçevesinde yakın zamanda yürürlüğe gireceğini memnuniyetle  açıklamışlardır.

İki lider, karşılıklı yarar ve iş birliği temelindeki ekonomik  ilişkilerin kurumsal temelini daha da güçlendirmek için Çifte Vergilendirmeyi  Önleme Anlaşmasında değişiklikler yapılması ve Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının  bir an önce imzalanması üzerinde mutabık kalmışlardır.”

“Yakın iş birliğinde mutabık kalındı”

Açıklamada, iki liderin, Türk Hükümeti tarafından öncelik verilen  “2023 Vizyonu”nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma  hususunda mutabık kaldığına vurgu yapıldı.

Ülkeler arasında başarılı altyapı iş birliğinin sembolü haline gelen  ve Koreli şirketlerin yer aldığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinin başarıyla  tamamlanmasının ardından, Çanakkale 1915 Köprüsü projesinin hızla ilerlemesinden  duyulan memnuniyetin belirtildiği açıklamada, “Ayrıca ulaşım, altyapı, enerji ve  savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye  yönelik çabalarını sürdürme hususunda anlaşmışlardır.” bilgisi aktarıldı.

Açıklamada bilim, teknoloji ve Ar-Ge alanlarında ikili iş birliğinin  dördüncü sanayi devriminde müştereken hareket edebilmek amacıyla büyük önem  taşıdığı hususunda hemfikir olunduğu bildirildi.

Söz konusu alanlarda iki ülke arasındaki uzman değişiminin artırılması  ve yeni iş birliği alanlarının aranması için çaba gösterilmesi hususunda da  mutabık kalındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İki lider, 2011’de Ankara’da Kore Kültür Merkezi’nin kurulmasının  ardından, Seul‘de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin yakın zamanda kurulacak  olmasını memnuniyetle karşılamış; kültür, turizm ve eğitim alanlarında temasları  artırma hususunda mutabık kalmışlardır. Ülkelerinin sadece ikili düzeyde değil,  çok taraflı platformlarda ve BM dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlarda da  yakın iş birliği içinde olmalarını memnuniyetle not etmişler ve mevcut iş  birliğini daha da güçlendirme hususunda mutabık kalmışlardır.

Özellikle orta ölçekli güçte bir iş birliği mekanizması olarak ortaya  çıkan MIKTA’yı daha da güçlendirme ve zirve düzeyine yükseltilmesi dahil MIKTA iş  birliği seviyesini geliştirme yollarını ele alma hususunda anlaşmışlardır.  G20’nin uluslararası ekonomik iş birliğindeki önemini teyit eden iki lider, G20  bünyesinde iş birliğini sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır.”

Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2018 Korelerarası Zirve’nin başarılı ev  sahipliği için mevkidaşı Moon’u tebrik ettiği ve tarihi nitelikteki “Kore  Yarımadası’nda Barış, Refah ve Birleşme için Panmunjom Ortak Deklarasyonu”nun  kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği aktarılan açıklamada, şunlar  kaydedildi:

“Cumhurbaşkanı Moon, Korelerarası Zirve vesilesiyle Güney ve Kuzey  Kore’nin Kore Yarımadası’nda bir daha savaş olmayacağını ilan ettiklerini ve  uluslararası kamuoyunun iş birliğiyle barış, refah ve birlikte yaşama için yeni  bir yol açmaya karar verdiklerini vurgulamıştır. İki lider, Korelerarası  Zirve’nin Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması,  yarımadada kalıcı barışın tesisi ve Korelerarası ilişkilerde sürdürülebilir  gelişmenin sağlanması için önemli bir zemin hazırladığını takdirle not  etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Kore Yarımadası’na, Kuzeydoğu Asya  Bölgesine ve dünya barış ve refahına katkı sağlayacak olan Kore Cumhuriyeti’nin  yeni bir tarih sayfası açılmasına yönelik çabalarına verdiği tam desteği  yinelemiştir.”

Suriye’deki ihtilafın kalıcı siyasi bir çözüme kavuşturulması

Açıklamada, iki liderin, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve  mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda  da mutabık kaldıkları vurgulandı.

Erdoğan ile Moon’un, Filistin ve Suriye dahil olmak üzere  Ortadoğu’daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu duyurulan açıklamada,  “Suriye’deki ihtilafın kalıcı siyasi bir çözüme kavuşturulması ve insani krize  çözüm bulunması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini dile  getirmişlerdir. Devlet Başkanı Moon, Türkiye’nin Suriye’deki insani krize çare  bulunması ve ihtilafın çözüme ulaştırılması amacıyla gösterdiği çabaları büyük  bir takdirle karşılamıştır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Moon ve Kore halkı tarafından kendisine  gösterilen sıcak misafirperverlik dolayısıyla takdir hislerini dile getiren  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Moon’a Türkiye’yi ziyaret etmesi için davette  bulunduğu, Devlet Başkanı Moon’un da Erdoğan’ın davetini memnuniyetle kabul  ettiği kaydedildi.

TARİHİ GÖRÜŞMEYİ YORUMLADI

Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan  ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme  gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider,  toplantının basına açık kısmında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, “Sayın Başkan, öncelikle geldiğimiz  andan itibaren şu ana kadar gösterilen ev sahipliğine çok çok teşekkür ediyorum.”  diyerek başladı.

Her şeyden önce Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yapılan, dünya  barışına çok ciddi katkısı olacak görüşme dolayısıyla şahsı ve milleti adına  tebriklerini ileten Erdoğan, “Zira dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan  kaldıran bir görüşme olmuştur. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz  sebebiyle sizleri tebrik ediyoruz. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra  da aynen devam eder.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, özellikle bu sürecin Kuzey Kore’nin farklı ülkelerle de  görüşmelerini devam ettirirse çok daha olumlu görüşmelere vesile olacağına işaret  ederek, “Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları  yapmaya hazırız.” ifadesini kullandı.

 

“Birlikte yapabileceğimiz çok şey var”

Güney Kore ve Türkiye ilişkilerinin özellikle son dönemde çok iyi  bir noktada olduğunu belirten Erdoğan, yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir ticaret  hacmine sahip olunduğunu söyledi.

Bunu yeterli bulmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“İstiyoruz ki bu çok daha ileri bir konuma ulaşsın. Her iki ülkenin  gerek nüfus potansiyeli gerekse şu anda G-20 içerisindeki iki ülke olarak bunu  yükseltmesi gereklidir diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye ve Güney Kore’nin toplam  nüfusuna baktığımız zaman 132 milyon nüfusa sahibiz. 132 milyon, böyle bir nüfus potansiyeline gerçekten bu ticaret hacmi çok düşük. Bu 10-15 milyar dolara niye  ulaşmasın? Özellikle de başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji  alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Moon’un açıklamaları sonrasında iki ülke arasındaki heyetler arası görüşme basına kapalı olarak devam etti.

Heyetler arası görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi  Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent  Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın da hazır bulundu.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet  Başkanı Moon Jae-in ile heyetler arası görüşmesi sonrasında iki ülke arasında  yapılan anlaşmaların imza törenine iştirak etti. 

Başkent Seul’de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında iki lider, Türkiye ile Güney Kore arasındaki anlaşma Törenine katıldı.

İki ülke arasında “Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik  Mutabakat Zaptı”, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uydu ve Uzay Teknolojileri  Alanlarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliğine Dair Mutabakat  Zaptı”, “Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı”,  “Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı” olmak  üzere 4 anlaşma imzalandı.

ULUSAL MEZARLIĞI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin  başkenti Seul’de Ulusal Mezarlığı ziyaret etti. 

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile temasları  sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Ulusal Mezarlığa gitti.

Mezarlığa çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından tütsü yaktı  ve ölenler anısına saygı duruşunda bulundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Güney Koreli heyet de beyaz eldiven taktı.

Erdoğan, anı defterini imzalayarak Ulusal Mezarlık’tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,  Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk  Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat  Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent  Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın eşlik etti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore  Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı.

“Mavi Ev” olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki karşılama  töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore  Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi.

Erdoğan ile  Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle  beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore  milli marşları çalındı.

MOON, İSTİKLAL MARŞI’NDA ASKER SELAMI VERDİ

Daha sonra iki lider, heyetlerini birbirine takdim etti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon’un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker  selamı verdiği dikkati çekti.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan  Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret  Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

Yorum Yapin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.