Çok Kültürlü Televizyon

Anayasa değişikliği kabul edildi

15

Meclisin Anayasa mesaisi sona erdi. 18 maddelik Anayasa Değişikliği Teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklifin geneli üzerindeki oylamada 339 kabul oyu kullanıldı.

Peki, yeni düzenleme neler getiriyor? İşte öne çıkan başlıkları ile Cumhurbaşkanlığı sistemi…. 

Partili Cumhurbaşkanı sistemini getiren düzenleme referandum sınırını geçti.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi esas alan Anayasa değişiklik teklifi 18 maddeden oluşuyor.

Yürütmenin başına Cumhurbaşkanı geçiyor

Teklifin en önemli maddesi Cumhurbaşkanı’nı devletin ve yürütmenin başı olarak tanımlayan madde.
Bu madde teklifin en kritik maddesi…

Cumhurbaşkanı partili olabilecek

Yeni sistemde Başbakanlık kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atayacak ya da görevlerine son verecek.

Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilecek

Bir diğer önemli başlık Cumhurbaşkanı’na kararname çıkartma yetkisinin verilmesi.
Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda kararname çıkarabilecek.

Cumhurbaşkanı OHAL ilan edebilecek

Cumhurbaşkanı olağan üstü hal ilan edebilecek.

Ancak Meclis OHAL sürecinde söz sahibi olacak. Meclis kararı ile OHAL kaldırılabilecek.

Cumhurbaşkanı’na soruşturma açılabilecek

Yeni sistemde Meclis, Cumhurbaşkanı’nın icraatlarını da denetleyebilecek.

Yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla soruşturma açılması istenebilecek.

HSYK’nın hem adı hem üye sayısı değişiyor

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun adı Hakimler ve Savcılar Kurulu olacak.

Üye sayısı 22’den 13’e düşecek. Kurul 2 daire halinde çalışacak. Kurul’un 7 üyesini Meclis, 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçecek.

Seçimler 5 yılda bir yapılacak

Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi 5 yılda bir, aynı gün yapılması öngörülüyor.

Seçilme yaşı 25’ten 18′ düşürüldü. Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarıldı.

Askeri mahkemeler kaldırılıyor

Anayasa’ya disiplin mahkemeleri hariç askeri mahkemeler kurulamayacak hükmü kondu.
Bu sebeple askeri yüksek yargı ve mahkemeler kapatılacak.

Bütçeyi Cumhurbaşkanı sunacak

Bütçe ve Kesin hesap kanunlarını Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e sunulacak.

Referandum süreci

Meclis maratonunun ardından referandum süreci şöyle işleyecek;

Genel Kurul’da kabul edilen teklif önce Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak.

Resmi gazetede yayımlandıktan sonra da 60 günlük süre işleyecek

Süreç Planlandığı gibi ilerlerse Türkiye Nisan ayında sandık başına gidecek.

Yorum Yapin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.